Gezina praktijk voor
psychosociale therapie, leertherapie
en systemisch werken


Therapie: Individuele Gesprekken
In de praktijk wordt 'eclectisch' gewerkt: dat wil zeggen dat ik uit verschillende methoden het beste heb gekozen, passend bij mijn manier van werken. Er worden gesprekken gevoerd en er wordt lichaamsgericht gewerkt. Ook het praten met 'deelpersoonlijkheden' en het werken met psycho-drama is mogelijk. Als het in het proces past kunnen we ook werken met hypnose of werken we je dromen uit. Belangrijk is altijd wat op dat moment bij jou past. Dat is afhankelijk van jouw problematiek, wat je er zelf al mee gedaan hebt en wat je draagkracht is, op dat moment. Het gaat erom, dat je een balans vindt tussen je verstand, je gevoel, je intu´tie en je handelen; een eenheid tussen lichaam en geest, hart en ziel. Dit, in een zorgvuldig gewogen combinatie met aandacht voor wat zich wil vrijgeven.

Ik zie mijzelf als een gids die samen met jou onderzoekt wat voor jou van wezenlijk belang is. Ik ben erin getraind om de juiste vragen te stellen, te letten op zowel verbale als non-verbale signalen en te zien wanneer we voor een moeras staan. Dan kijken we samen of we een pas op de plaats moeten maken of hoe we er voorzichtig omheen komen, cq. doorheen kunnen. Hierbij kunnen we in samenspraak verschillende methoden gebruiken. Intuitief stel ik een methodiek voor en jij bepaalt of je daarmee werken wil. Als therapeut ben ik me bewust van de macht die ik heb, omdat ik niet aan mijn eigen probleem werk maar het jouwe, en ik vind het belangrijk om die macht zo klein mogelijk te houden. Dat doe ik door zo transparant mogelijk te zijn en jou altijd de gelegenheid te geven om vragen te stellen en om 'nee'te zeggen als je iets niet wilt.

In het kennismakingsgesprek schrijf ik jouw hulpvraag in jouw eigen woorden op. Hierna spreken we vier keer af. De laatste keer evaluaren we waarbij we samen kijken of de hulpvraag nog klopt of dat deze bijgesteld moet worden. Hierbij kijken we of de klachten verminderd zijn, we kijken naar de steun die je vraagt en naar je thuissituatie. Als het wenselijk is, komt je partner bij de evaluatie mee.
Als de bevindingen positief zijn, spreken we weer voor vijf keer af. Elke vijfde keer doen we een evaluatie.


          Gezina werkt met verschillende vormen van therapie:
          * Relatie-gesprekken
          * Supervisie en Begeleide Intervisie
          * de Familie-Opstelling

Gezina | praktijk van Ineke Hamstra | psycho-sociaal therapeut | Wijchen | lid van het NVPA