Gezina praktijk voor
psychosociale therapie, leertherapie
en systemisch werken


Therapie: Relatie-gesprekken
In relatie-gesprekken kun je samen met je partner uitzoeken hoe ieder van jullie in de relatie staat, hoe jullie met elkaar omgaan en wat jullie veranderd willen zien in de relatie. Voorwaarde bij deze therapie is dat beide partners bereid zijn om naar zichzelf te kijken, aan zichzelf te werken en te willen veranderen.
We kijken naar patronen die onbewust in de relatie ingesleten zijn en maken deze zichtbaar. Soms hebben ze te maken met trauma's uit de jeugd waar zogenaamde 'overlevingsstrategieën' voor ontwikkeld zijn. Zonodig kan een van de partners tussendoor één of meedere individuele therapie-gesprekken hebben.

We werken met verschillende methodieken, waaronder ook familie-opstellingen. Soms vraag ik er een mannelijke collega bij.


          Gezina werkt met verschillende vormen van therapie:
          * Individuele Gesprekken
          * Supervisie en Begeleide Intervisie
          * de Familie-Opstelling

Gezina | praktijk van Ineke Hamstra | psycho-sociaal therapeut | Wijchen | lid van het NVPA