Gezina praktijk voor
psychosociale therapie, leertherapie
en systemisch werken


Therapie: Supervisie en Begeleide Intervisie
'Supervisie' is een vorm van werkbegeleiding, waarbij specifiek wordt gekeken naar leerbelemmerende persoonlijke ervaringen. Dit kan individueel of in een klein groepje.
'Intervisie' is een collegiale uitwisseling naar aanleiding van werkproblemen. Bij Gezina kun je begeleiding krijgen voor het opzetten van een eigen intervisie-groep.
Daarbij kunnen we werken met verschillende modellen als de incident-methode, de Balint-methode of het Raguse-model. Bij deze modellen staat de probleemanalyse centraal. Doordat de probleeminbrenger beter inzicht in zijn/haar eigen positie en manier van werken krijgt, is gedragsverandering mogelijk.


          Gezina werkt met verschillende vormen van therapie:
          * Individuele Gesprekken
          * Relatie-gesprekken
          * de Familie-Opstelling

Gezina | praktijk van Ineke Hamstra | psycho-sociaal therapeut | Wijchen | lid van het NVPA