Gezina Scholingsinstituut voor
Systemisch Werken


Intensieve basistraining Individueel systemisch werken

Deze basistraining wil professionals inzicht geven in het opstellingenwerk volgens de principes van Bert Hellinger. Zoals de naam training al zegt, zullen er veel oefenmomenten zijn. De training is gericht op het individueel werken in de eigen praktijk. De bedoeling is, dat de deelnemers tussen de lessen door ook bij elkaar komen in kleine groepjes om het geleerde met elkaar te oefenen. De training bestaat uit zes lesdagen en vier intervisie-sessies van een dagdeel. Trainer is Ineke Hamstra.

Voor meer informatie: Ineke Hamstra, integratief therapeut en systemisch werker


Doelgroep:
De training is bedoeld voor psychosociaal therapeuten en aankomende psychosynthese therapeuten.

Doelstelling:

 • Leren werken met een genogram.
 • Zicht krijgen op de eigen plek binnen het familiesysteem.
 • Zicht krijgen op de systemisch-fenomenologische beschouwingswijze: een filosofische houding van waarnemen van leven, dood, familie-systemen en grotere maatschappelijke systemen. Erkennen wat er is.
 • Begrijpen hoe Bert Hellinger de ordening van de liefde ziet: ouders geven meer aan hun kinderen dan andersom, bij partners zou er een balans tussen geven en nemen moeten zijn en buitengesloten of doodgezwegen familieleden dienen hun plek te krijgen.
 • Zicht krijgen op een persoonlijk en een collectief geweten.
 • Bewust worden van een “wetend veld”.
 • Zicht krijgen op systemische trauma’s, die tot zgn. verstrikkingen leiden: als er in de relatie iets niet werd voltooid.
 • De dynamiek ervaren t.a.v. je vader en moeder, broers en zussen, opa’s en oma’s.
 • Kennismaken met individuele opstellingen, m.b.v. sjablonen, poppetjes of visualisatie
 • Kennismaken met verschillende thema’s in opstellingen: familie-problemen, relatie-problemen, lichamelijke of psychische kwalen, keuze-problemen, trauma-werk, etc.
 • Inoefenen van vaardigheden m.b.t. het opstellingenwerk.
 • Het leren kennen van structuuropstellingen.
De cursist wordt geacht om na afloop van de training eenvoudige individuele opstellingen te kunnen begeleiden in de eigen praktijk. Dit is mogelijk m.b.v. figuren, sjablonen en d.m.v. visualisaties. Deze basistraining kan niet worden gezien als een volledige opleiding.

De volgende onderdelen zullen aan de orde komen:
 • hoe een opstelling in zijn werk gaat, het begin, de opstelling zelf en de nazorg
 • wat je naast het opstellen van je familieleden nog meer kunt opstellen
 • de houding van de therapeut: 3 zijnskwaliteiten en 7 sleutelkwaliteiten
 • een systemische blik
 • de werking van het persoonlijke en het collectieve geweten
 • de ordeningen van de liefde
 • het herkennen van de verstrikking: de onderbroken uitreiking
 • de beweging van de ziel richting liefde
 • de werking van de ziel en het onderscheid met onze persoonlijkheid
 • acceptatie van alles wat er is

-> Download de gedetailleerde informatie hier (word-bestand)

In het kort:
-> Workshoplocatie: Psychosynthese Academie, Muurhuizen 36, 3811 EJ Amersfoort.
-> Data: 14 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli 2019. Van 10.00 tot 17.00 uur.
-> Kosten € 900,- ( incl. lunch, koffie/thee, reader en certificaat, excl. de literatuur).
-> Maximaal 20 deelnemers.
-> Deze intensieve basistraining Systemisch Werken is geaccrediteerd door de SKB met 195 SBU / 7 EC’s.
-> Het NVPA heeft de SKB erkend en de behaalde scholingspunten (SBU) tellen mee.
-> Meer informatie? Download de gedetailleerde informatie hier (word-bestand) of neem contact op met Ineke Hamstra.
-> Lees ook de organisatorische afspraken van de praktijk Gezina (word-bestand).


Terug naar de beginpagina

Gezina | Scholingsinstituut