Gezina Scholingsinstituut voor
Systemisch Werken


Gezina hanteert de volgende tarieven:
* 80,- voor de workshop familieopstellingen bij een opstelling
* 30,- voor de workshop familieopstellingen als je voor 't eerst komt als representant

Graag uiterlijk 1 week voor de workshop te betalen, door overmaking op:

Banknummer: NL94ABNA0437166325

te name van:
Gezina
De Ververt 15-50
6605 AM Wijchen


Trainingen en workshops professionals
Gezina verzorgt ook trainingen en workshops bedoeld voor psycho-sociaal therapeuten, pastoraal werkers, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en traumatherapeuten.
Lees alles over de trainingen en workshops

Gezina | Scholingsinstituut