Gezina praktijk voor
psychosociale therapie, leertherapie
en systemisch werkenMijn naam is Ineke Hamstra, integratief therapeut. Ik studeerde Sociale Pedagogiek en volgde de voortgezette opleiding Beroepsinnovatie & Methodiek-ontwikkeling. Daarna heb ik een opleiding hypno-therapie, een opleiding Mens & Intu´tie en een chakra-opleiding gevolgd. Sinds 1975 werk ik met groepen, zowel in het onderwijs als in een educatief centrum. Ik ben mede-oprichtster van het Vrouwen Therapie Centrum Wijchen en Omstreken. Daar werk ik sinds 1988 als psycho-sociaal therapeut, zowel individueel als met groepen.
Daarnaast geef ik les aan psycho-sociaal therapeuten: een modulaire aanvullende basisopleiding en een intensieve basistraining familie-opstellingen. Ook begeleid ik scholingen op het gebied van de psycho-sociale en Geestelijke Gezondheidszorg in hun ontwikkeling. Dit is begeleiding op maat.

Sinds 1999 bekwaam ik me in het systemisch werk van Bert Hellinger, waarvoor ik trainingen heb gevolgd bij onder andere Bert Hellinger zelf, Hunter Beaumont, Heidi Baitinger, Wolfgang K÷ninghausen, Ursula Franke en Franz Rupert. Ik volgde de opleiding familie-opstellingen bij DISC (Duits Hollands Instituut voor Systemische Constellaties).
Het erkennen en integreren van de familie-achtergrond ervaar ik als een bijzondere en noodzakelijke verdieping in het proces van zelfonderzoek. Ik houd dit levendig door aan twee intervisiegroepen deel te nemen.

Ik wil een brug slaan tussen reguliere en alternatieve hulpverlening. Ik doe dat door gebruik te maken van de volgende methodieken: gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, hypnose, energetisch werken, voice dialoque, gestalttherapie, themagecentreerde interactie, familie-opstellingen en intu´tieve technieken zoals het werken met dromen.

Samen kijken we naar wat je zelf al aan je problematiek hebt gedaan en zo sluiten we aan bij wat jou op dat moment het meeste bezighoudt en waaraan je kunt en wilt werken.

Daarnaast ben ik co÷rdinator van de accreditatiecommissie van de SKB, docent bij de Psychosynthese Academie te Amersfoort en co÷rdinator van de sector Psychosociaal van het RBCZ.

Klik hier voor publicaties van mijn hand.

Gezina | praktijk van Ineke Hamstra | psycho-sociaal therapeut | Wijchen | lid van het NVPA