Gezina praktijk voor
psychosociale therapie, leertherapie
en systemisch werken


Workshop werken met intervisiemodellen

In deze eendaagse workshop krijg je zicht op wat intervisie is. Je leert het onderscheid kennen tussen intervisie, supervisie en leertherapie. We behandelen het stellen van de juiste vragen en het basismodel voor het intervisiegesprek. Ten slotte leer je werken met de Balint-methode en de methode-Raguse. De workshop vindt plaats op aanvraag, met tussen de 4 en 12 deelnemers, op een in overleg met de intervisie-groep te bepalen locatie. De SKB heeft deze workshop geaccrediteerd. Het NVPA heeft de SKB erkend en de behaalde studiepunten (12 SU) tellen mee in het kader van de bij- en nascholingsverplichting. Trainer is Ineke Hamstra.

Voor meer informatie en opgave: Ineke Hamstra, integratief therapeut en systemisch werker


Doelen:

  • Zicht hebben op wat intervisie is.
  • Onderscheid kennen tussen intervisie, supervisie en leertherapie.
  • Het leren stellen van de juiste vragen.
  • Kennen van het basismodel voor het intervisiegesprek.
  • Het leren werken met de Balint-methode en de methode Raguse.

-> Download de gedetailleerde informatie hier (word-bestand)

In het kort:
-> Workshoplocatie: in overleg te bepalen.
-> Datum: in overleg te bepalen.
-> Kosten: 110,- per persoon (inc. lunch, koffie/thee en certificaat); max. 770,-.
-> Tussen 4 en 12 deelnemers.
-> De SKB heeft deze workshop geaccrediteerd met 12 studie-uren.
-> SKB is NVPA-erkend; behaalde studie-uren tellen mee in kader van de bij- en nascholingsverplichting.
-> Opgeven? Meer informatie? Neem contact op met Ineke Hamstra
.


Terug naar de beginpagina

Gezina | praktijk van Ineke Hamstra | psycho-sociaal therapeut | Wijchen | lid van het NVPA