Gezina Scholingsinstituut voor
Systemisch Werken


De groepsworkshop Familie-opstellingen

Onrustig? Opgejaagd? Het gevoel hebben het steeds maar niet goed te doen? Hoe ga jij om met je energie? Soms verbruiken we teveel van onze energie zonder te weten van waaruit. In een familie-opstelling kun je uitzoeken waarom je de dingen doet, zoals je ze doet.

Vaak zijn gedragingen of problemen van mensen een gevolg van iets wat jaren geleden gebeurd is. Dat kan geweest zijn in de kindertijd, maar ook generaties geleden. Belangrijk in familie-opstellingen is het zichtbaar maken van die dingen. Bert Hellinger, grondlegger van deze methode, noemt dit verstrikkingen. En deze last kan zich op verschillende manieren uiten: depressiviteit, moeizame relaties of continue spanning in de familie. De verstrikking kan zichtbaar gemaakt worden door plaatsvervangers voor je familieleden te kiezen.

Deze mensen zullen door hun plaats in de ruimte en hun positie ten opzichte van elkaar gaan reageren, lichamelijk en/of emotioneel en zullen voor jou zo helder kunnen maken waar je mee zit. Ze benoemen, ze aan durven kijken, met ze in dialoog gaan; het is een manier om te helen. Ook het representant zijn in de opstelling van een ander kan een boeiende ervaring zijn, evenals toeschouwer zijn. Het is ook mogelijk om een lichaamsdeel waar je last van hebt op te stellen of een sprookje of droom, die indruk op je gemaakt heeft. Je kunt dan onderzoeken, wat het jou te zeggen heeft.

Voor meer informatie en opgave: Ineke Hamstra, integratief therapeut en systemisch werker


Plaats:
-> Workshoplocatie: “Terra”, Bosduifstraat 1, 6542 TP, Nijmegen.
-> De actuele workshopdata zijn: 28 januari en 18 februari 2019.
-> Kosten van de workshop zijn 80,- euro per ochtend; 30,- euro voor een nieuwe representant.
-> De ochtendworkshop begint om 10.00 uur en eindigt rond 13.00 uur.
-> Een half uur voor aanvang van de workshop is de deur open en is er koffie en thee.
-> Bij meerdere aangeboden workshops: de workshops zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.
-> De betaling dient uiterlijk een week van tevoren te zijn overgemaakt op bankrekening:
     NL94ABNA0437166325 t.n.v. Gezina te Wijchen. Dat is je bewijs van inschrijving.
Opgeven? Meer informatie? Klik hier
.

Gezina | Scholingsinstituut